Backgammon

Backgammon
Backgammon er et Brætspil, der spilles af to spillere og består af 1 spillebræt, 2 x 15 brikker, 2 terninger (eventuelt 2 terninger til hver spiller) samt en satsningsterning.
Regler
Hver spiller har 15 brikker hver.
Opstilling:
10 2 brikker på Række 1 til Venstre
5 brikker på række 6 til Venstre
3 brikker på Række 2 til Højre
5 brikker på Række 6 til Højre
Man har så de brikker på modsatte side, og trækker dem langs venstre og ender i højre side.
Ved spillets begyndelse kaster hver spiller een af sine terninger; den, der slår højst, begynder. Ved lige slås om.
Den, der begynder, kaster sine to terninger og bruger det han slår. Se videre under trækkene.
Målet er, at man først spiller alle sine brikker til højre, derefter gå det ud på at få fjernet dem. Den, der først når dette, har vundet.
Trækkene
Man trækker med en eller flere af brikkerne fra felt til felt ifølge det antal øjne, man har slået. Begge terningers øjne kan benyttes til at trække med enten en eller to brikker.
Hvis en spiller kaster en PAS, d.v.s. begge terninger viser samme antal øjne, må han trække i alt 4 x dette antal øjne.
F.eks. slår han 4 + 4, og han må nu trække ikke 4 + 4, men 4 x 4 felter frem. Altså enten 1 brik 16 felter eller 4 brikker hver 4 felter, 2 brikker hver 8 felter eller 1 brik 12 felter og 1 (anden) 4 felter, tilsammen 16 felter.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Backgammon — A backgammon set, consisting of a board, two sets of 15 checkers, two pairs of dice, a doubling cube, and dice cups Years active Approximately 5,000 years ago to present Genre(s) Board game, dice game …   Wikipedia

  • Backgammon — jeu de société Position de départ Ce jeu appartient au domaine public Format tablier Mécanisme …   Wikipédia en Français

  • Backgammon — Jugadores 2 Edades 5+ Preparación 10–30 s Duración 5–30 min …   Wikipedia Español

  • backgammon — [ bakgamɔn ] n. m. • 1824; du moy. angl. gamen (game « jeu ») et back « en arrière » ♦ Anglic. Jeu de dés très proche du jacquet et du trictrac. ● backgammon nom masculin (anglais backgammon) Jeu très proche du jacquet et du trictrac. backgammon… …   Encyclopédie Universelle

  • backgammon — ack gam mon, n. [Origin unknown; perhaps fr. Dan. bakke tray + E. game; or very likely the first part is from E. back, adv., and the game is so called because the men are often set back.] A game of chance and skill, played by two persons on a… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • backgammon — ack gam mon, v. t. In the game of backgammon, to beat by ending the game before the loser is clear of his first table . When played for betting purposes, the winner in such a case scores three times the wagered amount. [1913 Webster +PJC] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • backgammon — 1640s, baggammon, the second element from M.E. gamen, ancestor of GAME (Cf. game); the first element because pieces are sometimes forced to go back. Known 13c. 17c. as tables …   Etymology dictionary

  • backgammon — /bekˈɡɛmon, ingl. ˌbækˈɡæmən/ [vc. ingl., comp. di back «indietro» e gammon «gioco»] s. m. inv. tavola reale, tric trac, sbaraglino …   Sinonimi e Contrari. Terza edizione

  • backgammon — ► NOUN ▪ a board game in which two players move their pieces around triangular points according to the throw of dice. ORIGIN from BACK(Cf. ↑backless) + an Old English word meaning «game» …   English terms dictionary

  • backgammon — [bak′gam΄ən] n. [ BACK1 + GAMMON2] a game played on a special board by two people: each has fifteen pieces, which are moved according to the throw of dice …   English World dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”